100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zadarmo od 80 €

MUDr. Richard Smíšek

MUDr. Richard Smíšek je špecialista zaoberajúci sa svalmi a chrbticou vyše 40 rokov. Jeho zanietenie pre zdravý pohyb vyústilo v celoživotné poslanie a zostavenie cvičení SM Systému. Charizmatický lekár už pomohol stovkám ľuďom, ktorí zápasili s beznádejou. Skúsený odborník pôsobí v Prahe; má dve dcéry (lekárky), ktoré pokračujú v otcových šľapajach a naplno sa venujú SM Systému.

Bohatý životopis a história SM Systému

V roku 1969 MUDr. Richard Smíšek začal cvičiť s elastickým lanom. Cvičenie bolo súčasťou jeho kondičného tréningu v atletickom desaťboji. Elastické lano slúžilo k posilňovaniu a preťahovaniu svalov; k nácviku koordinácie pohybu v technických disciplínach.

Pri štúdiu anatómie na lekárskej fakulte (1973-79) si MUDr. Smíšek začal upresňovať vplyv cvičenia s elastickým lanom na jednotlivé svalové skupiny a začal chápať ich spoluprácu. Pochopil, že šikmé brušné svaly sú aktivované z ramenného pletenca.

V roku 1981 MUDr. Smíšek začal využívať cvičenia s elastickým lanom pre pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami v bedrovej a krčnej krajine. Základom cvičenia bolo dosiahnutie svalovej rovnováhy v ramennom a panvovom pletenci, tiež v abdominálnej krajine. Za základ úspešnej terapie považoval dosiahnutie dostatočnej aktivity šikmých brušných svalov a priečneho brušného svalu pri pohybe. Taktiež pochopil dôležitosť osového postavenia pacienta pri cvičení.

Navyše, pri kompenzácii v oblasti šije si všimol dobrého terapeutického efektu pri liečbe bolestí hlavy, závratov vertebrogénneho pôvodu, pozitívneho efektu na psychiku (ľahké depresie, zlepšenie koncentrácie pri práci a učení) a zlepšenie zraku.

V roku 1983 sa MUDr. Richard Smíšek na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVS UK) stretol s Ľudmilou Mojžíšovou, ktorej telesné cvičenia a knihy pozná česká i slovenská odborná verejnosť. Počas vzájomnej spolupráce pochopil princíp jej metódy liečby funkčnej sterility žien a mužov aktívnym pohybovým programom doplneným manuálnymi technikami. Niektoré jej cviky postupne nahradil vlastnými cvikmi, ktoré majú komplexnejší efekt a urýchlia liečbu. Kombináciou znalostí vznikli nasledujúce programy:

V roku 1989 pôsobil MUDr. Richard Smíšek v stredisku vrcholového športu kde sa sústredil na liečbu porúch pohybového aparátu preťaženého športom a liečbu športových úrazov. Usiloval sa presadiť preventívno-kompenzačný a kondičný tréning.

V rokoch 1981-1990 MUDr. Richard Smíšek ošetril asi 5 tisíc vertebrogénnych pacientov rôznymi liečebnými postupmi.

V roku 1990 sa MUDr. Richard Smíšek rozhodol pracovať privátne a rozvíjať svoju cvičebnú metódu – SM Systém.

Prví pacienti boli predovšetkým s diagnózou akútneho výrezu medzistavcovej platničky v bedrovej oblasti. Kapacita neurochirurgických pracovísk bola veľmi malá a tak na operáciu museli pacienti v tej dobe čakať mesiace i roky. Tu bolo nutné masážou relaxovať svalové napätie paravertebrálnych svalov, exaktnou manuálnou trakciou roztiahnuť postihnutý segment bedrovej chrbtice, zrušiť koreňové dráždenie a antalgické držanie tela a cvičením s trakčným efektom niekoľkokrát denne udržiavať roztiahnutie. Pacientom vytvorili individuálny pohybový plán pre akútnu fázu a potom regeneračný program, ktorý mali cvičiť. Metóda umožňuje počas 3-6 dní zvládnuť akútnu bolesť a koreňové dráždenie, počas jedného mesiaca pripraviť pacienta na možnosť ľahkej práce a počas 3 mesiacov vrátiť dobrú pracovnú výkonnosť. Po šiestich mesiacoch je možné začať rekreačný šport.

Metóda liečby akútneho výstupku meziobratlového disku, je založená na kombinácii manuálnych techník a cvičení. Oboje vyžaduje absolútnu presnosť vykonania a zásadne nemožno liečbu kombinovať s inými metódami.

Usilovnosť pacientov však postupne opadla a pacienti sa vracali s recidívou ťažkostí. Preto MUDr. Richard Smíšek zahájil pravidelné cvičenie v skupine na hudbu pre vyliečených pacientov, ktorí potrebujú rekondíciu s cieľom predísť recidíve ťažkostí. Cvičenie prispôsobil rôznym výkonnostným skupinám. Základom sa stala škola chrbta - cvičenie pre ľudí so sedavým zamestnaním a nedostatkom pohybu. Do tejto kategórie patria aj pacienti po operácii chrbtice.

Ďalšia modifikácia programu vznikla pre seniorov. Tu je hlavný cieľ zbaviť pacienta bolestí a optimalizovať koordináciu a stabilizáciu chôdze a predísť tak pádu. Kvalitnému overeniu programu pre seniorov pomohol Verband für aktive Senioren z Lipska, ktorý registruje 1000 členov. Tam prebieha cvičenie 2x týždenne a došlo k overeniu vplyvu cvičenia po 3 mesiacoch, 1 roku a po 3 rokoch. Cvičenie vedie Kristine Ulbricht s tímom ďalších 20 cvičiteľov. Ďalšiu veľkú skupinu seniorov vedie v Jene univerzitný profesor. Časť z nich má viac ako 80 rokov.

S nemeckou 6 násobnou majsterkou a šéftrenérkou športového aerobiku Jankou Daubner sa MUDr. Richard Smíšek zhodol na princípoch zdravého aerobiku a vytvorili zostavu cvikov, ktorá intenzívne posilňuje všetky dôležité svaly a zároveň ich preťahuje. Cvičením dosiahneme osového postavenia tela, mobilizujeme všetky kĺby chrbtice i ostatné kĺby tela, intenzívne regenerujeme medzistavcové platničky a zároveň dosiahneme zvýšenie tepovej frekvencie. Tepová frekvencia 120 + je dôležitá pre kardiovaskulárny tréning a spálenie prebytočných tukových zásob. Táto forma cvičenia sa ujala vo fitnesscentrách. Svojou intenzitou plne nahrádza aerobik.

MUDr. Richard Smíšek sa tiež plne venoval rozvoju metódy aj v iných smeroch. Vypracoval liečebné postupy pre jednotlivé diagnózy. Hlavnými diagnózami zostali poruchy chrbtice, ďalej sa venoval kĺbom dolnej a hornej končatiny. Ďalšie boli diagnózy z oblasti poruchy funkcie vnútorných orgánov: kardiovaskulárne a pulmonálne, gastointerstinálne a urogenitálne (vzťahy vertebroviscerálne a viscerovertebrálne). Vypracoval zoznam negatívnych faktorov ovplyvňujúcich funkciu vnútorných orgánov a spôsob ich odstránenia dlhodobými pohybovými programami.

Menej fyzicky náročnú formu tréningu používa pre kardiovaskulárny tréning menej zdatných jedincov s cieľom zvýšiť spotrebu glukózy a lipidov vo svaloch, optimalizovať svalový tonus a zvýšiť ich prekrvenie, zlepšiť pohyblivosť hrudníka a ventiláciu pľúc a zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka pre metabolické deje a tak odstrániť rizikové faktory ICHS. Do tejto skupiny patria pacienti s nasledujúcimi problémami: diabetes mellitus 2., hyperlipoproteinémie, hypertenzia, obezita, metabolický syndróm.

Úplne nový obrat začal v roku 1992, kedy začala spolupráca MUDr. Richarda Smíška s nemeckými spolkovými športovými organizáciami. Spolupráca vznikla v oblasti zdravý šport, prevencia a rehabilitačný šport. Nemecko je jediná krajina na svete, kde tieto kategórie stanovuje zákon a zdravotné poisťovne ich finančne honoujú. V oblasti prevencie hradí nemecká zdravotná poisťovňa nasledujúce programy založené na SM Systéme:

Vďaka profesionálom v odbore prevencie a podpore poisťovní sa SM Systém ujal vo všetkých kategóriách a postupne bolo vyškolených niekoľko tisíc cvičiteľov. Všetko začalo v Hessen a vďaka obrovskému zapojeniu pani Kristine Zill sa program Rücken SM Systém stal oficiálnym vzdelávaním v Lanessportverband Hessen. Získal tiež akreditáciu (Annerkenung) zdravotných poisťovní. Ďalej sa vzdelávanie prenieslo do Sachsen, Thürungen, Sachsen Anhalt, Berlin, Brandenburg, Meclenburg Vorpomern, Scheswig Holstein, Baden Wirtenberg, Reiland Pfalz. Jednotliví cvičitelia sa prišli naučiť princípy SM Systému z miest Saarland, Niedersachsen a Hamburg.

Vďaka programu Rahabilitatinssport, sa podarilo aplikovať cvičenie pre rôzne skupiny

chronickí pacienti s problémami chrbtice:

cvičenia u chronických problémov prameniacich zo svalového aparátu:

bedrový kĺb:

neurorehabilitácie:

reumatické choroby:

Osteoporóza

Jedným z ďalších záujmov MUDr. Richarda Smíška sa stala diagnóza skoliózy, ktorá ho vždy fascinovala. Je vždy originálom a terapeut musí reagovať na každý detail zvlášť. Základom je opäť prevencia. MUDr. Richard Smíšek stanovil rizikové faktory, na ktorých sa skolióza rozvíja. Ich včasné odstránenie je základom starostlivosti. Včasný záchyt skoliotického držania je veľmi dôležitý a okamžitá pohybová liečba má veľmi účinný efekt. Veľká chyba je nechať skoliotickú krivku dekompenzovať.

Korzetoterapia bohužiaľ pôsobí veľmi negatívne.

Skolióza je choroba, ktorej základom je oslabenie svalových stabilizačných reťazcov. Korzet ich oslabenie ešte zhorší. Navyše v korzete sa fixujú blokády a rastie napätie paravertebrálnych svalov. Po odložení korzetu, chrbtica urýchlene degeneruje. Operácie sú tiež často chybne indikované.

Korzetoterapiu a operácie sa indikuje len u pacientov, ktorí odmietli pohybovú liečbu alebo tam, kde nemá dostatočný efekt.

Sen MUDr. Smíška je aplikovať princípy SM Systému v rámci prevencie pre obyvateľov a vybudovať spoluprácu fyzioterapeuta, cvičiteľov, rodičov či partnera, školy, detského lekára, ortopéda, neurológa, zdravotných poisťovní a štátu.

Chcem sa naučiť SM Systém