100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zadarmo od 80 €

Diastáza

Čo je diastáza?

Diastáza brušných svalov (tiež známa ako brušné oddelenie), je všeobecne definovaná ako medzera minimálne 2,7 cm široká medzi časťami priameho brušného svalu (rectus abdominis).

Vzdialenosť medzi pravým a ľavým rectus abdominis je spôsobená natiahnutím linea alba, čo je väzivový pruh prebiehajúci stredom prednej brušnej steny od processus xiphoideus až na syphysis pubica.

Najčastejšie sa tento stav vyskytuje u žien po pôrode, ale vyskytuje sa aj u novorodencov a u mužov.

U novorodencov je diastáza spôsobená nedostatočným vyvinutím retus abdominis.

U tehotných žien alebo po pôrode, je diastáza spôsobená tým, že rectus abdominis je príliš naťahovaný rastúcou maternicou.

Diastáza je častejšia u viacnásobných rodičiek, kvôli opakovanému prílišnému natiahnutiu priameho brušného svalu. Ak k poruche dôjde v priebehu tehotenstva, vydutie maternice možno niekedy vidieť cez brušnú stenu pod kožou.

Ako dokáže cvičenie SM Systém pomôcť pacientom pri diastáze?

Chcem sa naučiť SM Systém