100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zadarmo od 80 €

Cviky v SM systéme

Pri cvičení používame prirodzenú koordináciu chôdze, ktorú rozdeľujeme do jednotlivých cvikov. Pri cvičení opravujeme chybnú realizáciu v jednotlivých častiach a po zvládnutí čiastkových cvikov spájame cviky v optimálne koordinovanú chôdzu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcovej platničky. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Tohto efektu dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Manuálne techniky uľahčujú a umožňujú vykonanie cvikov. Považujeme ich za metódu pomocnú, hlavnou metódou je cvičenie.

1. cvik - Aktivácia svalového reťazca Latissimus Dorsi

2. cvik - Aktivácia svalového reťazca Latissimus Dorsi - B

3. cvik- Aktivácia svalového reťazca Latissimus Dorsi- B

Bez pretiahnutia svalov v oblasti bedrových kĺbov a stehien sa budú problémy vracať.

Bez pretiahnutia svalov v oblasti bedrových kĺbov a stehien sa budú problémy vracať.

Pretiahnutie svalov v oblasti bedrových kĺbov a stehien sa musí prevádzať na špirálovito stabilizovanom tele.

Základom liečby je aktivácia šikmých brušných svalov a relaxácia chrbta.

Regenerácia medzistavcovej platničky sa dá prirovnať k funkcii hevera. Pri rozšírení hever klesá. Pri rozšírení brucha sa medzistavcová platnička zužuje.

Regenerácia medzistavcovej platničky sa dá prirovnať k funkcii hevera. Pri zúžení hever stúpa. Pri stiahnutí brucha sa medzistavcová platnička rozširuje.

Medzistavcový disk mení svoj tvar v dôsledku síl, ktoré na neho vyvíjajú svaly.

Chcem sa naučiť SM Systém