100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Spôsobuje fajčenie bolesť dolnej časti chrbta?

Nová štúdia podporuje vzťah medzi fajčením a bolesťami dolnej časti chrbtice a tiež osvetľuje príčiny degeneratívnych problémov bedrovej chrbtice. Štúdia o fajčení a bolesti v dolnej časti chrbta, ktorú perspektívne skúmalo 1 337 lekárov, ktorí absolvovali Univerzitu Johns Hopkins v rokoch 1948 až 1964, sledovala niektorých účastníkov viac než 50 rokov. Výskumníci zistili, že fajčiarska minulosť, hypertenzia a ochorenie koronárnych artérií – čo sú všetky rizikové faktory aterosklerózy alebo oklúzie tepien - boli významne spojené s rozvojom bolesti v dolnej časti chrbta.

Tieto iste rizikové faktory boli spolu s abnormálne vysokými hladinami cholesterolu v krvi tiež spojené s rozvojom bedrovej spondylózy. Zistenia poskytujú podporu pre hypotézu, že ateroskleróza spôsobuje bolesť dolnej časti chrbta a degeneratívne poruchy medzistavcových platničiek.

Výsledky štúdie fajčenia a bolesti dolnej časti chrbtice

Výsledky štúdie, ktoré boli publikované na výročnom stretnutí Americkej asociácie ortopedických chirurgov v San Franciscu v roku 2001, podporujú teóriu, že mechanizmus zranenia pri bolestiach dolnej časti chrbtice je poškodením cievnych štruktúr platničiek a kĺbov. Množstvo výskumníkov predstavilo spojenie medzi fajčením a bolesťou dolnej časti chrbta, no presná povaha tohto spojenia zostáva z veľkej časti neotestovaná, pokiaľ ide o dlhodobé vyhliadkové štúdie. „Pretože sme mali lekárske záznamy subjektov a odpovede z dotazníkov za dlhé obdobie, 53- ročné obdobie pre najstarších pacientov, dokázali sme určiť, či rizikové faktory, ako je fajčenie alebo vysoký cholesterol, predchádzajú vzniku ochorenia o niekoľko rokov neskôr,“ povedal Nicholas U. Ahn, vrchný rezident oddelenia ortopedickej chirurgie v nemocnici Johns Hopkins v Baltimore a spoluautor štúdie.

Závery zo štúdie o fajčení a bolesti dolnej časti chrbtice

Štúdia dospela k záveru, že rozvoj bolesti dolnej chrbtice bol výrazne spojený s minulým fajčením a hypertenziou a vývoj lumbálnej spondylózy bol významne spojený s minulým fajčením, hypertenziou a vysokým cholesterolom. Žiadna výrazná asociácia nebola zaznamenaná medzi cukrovkou a bolesťami dolnej časti chrbta alebo bedrovou spondylózou.