100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Pukanie a praskanie v krku: Čo to znamená?

Väčšina ľudí už raz vo svojom živote zažila pukavé alebo praskavé zvuky pri otáčaní krku. Tieto zvuky taktiež nazývané crepitus sú zväčša bezbolestné, a zvyčajne neznamenajú nič vážne. Avšak ak sa k pukaniu v krku pridruží bolesť, tak to môže predstavovať problém, ktorý by ste si mali dať vyšetriť na to kvalifikovaným zdravotným pracovníkom.

Možné príčiny pukania v krku

Crepitus, niekedy nazývaný krepitácia alebo kavitácia, sa vzťahuje na akýkoľvek druh zvuku alebo vzruchu, ako je praskanie, pukanie, alebo trenie, ktoré je počuť keď pohneme našim krkom. Napríklad pocit puknutia/ prasknutia v krku, keď ním potočíme pri cúvaní v aute.

Krepitus môže vzniknúť v každom pohyblivom kĺbe nášho tela, a v krku máme množstvo pohyblivých kĺbov. Krčné kĺby sú ponorené v oleju podobnej zmesi nazývanej synoviálna tekutina, ktorá umožňuje voľný pohyb v priestore medzi kosťami.

Základná príčina krepitusu v krku ešte nie je úplne pochopená/jasná.

Niektoré pravdepodobné príčiny pukania/praskania v krku zahŕňajú:

Zmeny tlaku v synoviálnej kĺbovej tekutine

S cieľom praskania synoviálnych kĺbov na prstoch rúk bolo realizovaných množstvo štúdii, no závery z lekárskych štúdii čo spôsobuje tento zvuk boli do značnej miery rozdielne. Najmä štúdia zverejnená v roku 1971 naznačila, že praskanie kĺbov bolo spôsobené roztrhnutím plynnej bubliny v synoviálnej tekutine kĺbu. Avšak štúdia publikovaná v roku 2015 uviedla, že praskavý zvuk vlastne vznikol vzniknutím danej bubliny.

Väz alebo šľacha pohybujúca sa okolo kosti

Ďalším možným faktorom pri pukaní v krku môže byť praskavý zvuk väzov/ a alebo šliach počas ich pohybu okolo kostí, alebo okolo iných svalov alebo šliach nachádzajúcich sa v oblasti krku.

Šúchanie/trenie kosť o kosť

Ako čo neobvyklá príčina pukania v krku môže byť trenie kosti o kosť ak sa medzi nimi došlo k opotrebovaniu chrupavky. Tento stav sa nazýva osteoartritída. Vyskytuje sa postupne pri bežnom procese starnutia, alebo sa môže urýchliť, ak došlo k traumatickému poraneniu, akým je krvácanie alebo športové zranenie.

Tento typ krepitácie je zvyčajne sprevádzaný bolesťou, obmedzenou možnosťou pohybu v oblasti krku, a praskavý zvuk v krku je zvyčajne počuť pri každom jeho pohybe. Táto skúsenosť je v rozpore s typickým formovaním puknutia pri plynnej bubline, kedy to zvyčajne trvá 20 minút pred kavitáciou alebo zopakovaním prasknutia.