100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Príčiny vzniku bolesti nôh a chodidiel

Bolesť nôh a chodidiel môže spôsobiť viacero okolností. Pôvod týchto príznakov sa bežne nachádza v dolnej časti chrbta, kde sa nervy z chrbtice rozvetvujú do svalov nohy, členku a chodila, aby tak zabezpečili ich fungovanie.

Podmienky v dolnej časti chrbta, ktoré sú bežnou príčinou vzniku bolesti nôh/alebo chodidiel—a príbuzné neurologické príznaky, ako je stuhnutie/znecitlivenie alebo pád chodila—sú uvedené nižšie. Ako starneme, tak naše medzistavcové platničky dehydratujú (strácajú vodu), degenerujú, strácajú svoju ohybnosť a umožňujú malý pohyb, čo môže spôsobiť bolesť prameniacu z platničiek, ktorá môže vyžarovať dole nohou/pozdĺž nohy. Aj keď primárnym príznakom degenerácie bedrových platničiek je zvyčajne bolesť v dolnej časti chrbta, tak bežnými príznakmi sú aj bolesť nôh a chodidiel.

Keď sa degeneratívne ochorenie platničiek prejavuje bolesťou nôh/ prípadne chodidiel, tak sa to označuje ako "prenesená bolesť." ďalší bežný príklad prenesenej bolesti predstavuje bolesť krku/rúk alebo ramien spôsobená srdcovým infarktom. Mozog nedokáže vždy presne rozlíšiť, kde sa nachádza zdroj bolesti a preto bolesť pociťujeme nekonkretizovane na viacerých miestach. Prenesená bolesť je zvyčajne tupá bolesť, bolesť, ktorá sa nedá presne lokalizovať.

Bolesť nôh z degeneratívneho ochorenia medzistavcových platničiek môže taktiež prameniť so stlačeného miechového kanála. To sa stáva pri degenerovaní platničky, platnička sa vtedy zmenšuje a pohybuje, výsledkom čoho je málo priestoru pre nervový kanál. Čo sa označuje pojmom spinálna stenóza(zúženie miechového kanála). Bolesť nôh pri stlačenom a zapálenom nervovom koreni je zvyčajne vystreľujúca a elektrizujúca.

Hernia disku v bedrovej oblasti

Hernia platničky vyvoláva tlak na najslabšie miesto platničky, oblosť nachádzajúca sa hneď pod nervovým kanálom. To vedie k bolesti, ktorá môže vyžarovať po celej dĺžke sedacieho nervu skrz pacientovu nohu, až do jeho chodila. V závislosti od zasiahnutia nervového kanála môžu byť okrem sedacieho nervu postihnuté aj ďalšie nervy.

Príznaky bedrovej hernie platničky majú tendenciu sa meniť v závislosti od miesta vzniku hernie na platničke. Existuje široká škála neinvazívnych liečebných metód bez nutnosti chirurgického zákroku, ktoré môžu vo väčšine prípadov platničkových hernii zmierniť bolesť nôh. Pri silnej bolesti, alebo invalidite môže tlak na nerv zmierniť mikrochirurgická disektómia (alebo mikro dekompresia), kedy sa odstráni časť platničky, čo umožní ústup zápalu pri hojení oslabeného nervu.

Bedrová spinálna stenóza

Spinálna stenóza vzniká v dolnej časti chrbta, keď dochádza k stlačeniu, alebo zaškrteniu nervového kanála miechy, zvyčajne pri zväčšených synoviálnych kĺboch nachádzajúcich sa v zadnej časti chrbtice. Spinálna stenóza zvyčajne, no nie vždy vzniká u starších pacientov, kedy dôjde k zväčšeniu synoviálnych kĺbov v dôsledku degradácie chrbtice, ku ktorej dochádza s pribúdajúcim vekom.

Zužovanie nervového kanála vie byť potvrdené vyšetrením na magnetickej rezonancii. Príznaky spinálnej stenózy sú často krát označované ako ischias: bolesť nôh, vyžarujúca bolesť, pocit mravenčenia/brnenia, slabosť nôh a/alebo stuhnutosť/znecitlivenie. Doktori na popis príznakov zvyčajne používajú názvy ako radikulopatia(poškodenie miechových koreňov) alebo radikulitída.

Bolesť nôh zo stenózy má tendenciu sa časom postupne zväčšovať (odzrkadľujúc kumulatívny proces zužovania odohrávajúci sa v chrbtici v dôsledku zväčšovania medziplatničkových synuviálnych kĺbov). Príznaky spinálnej stenózy sa zvyčajne zmiernia, ak sa pacient nakloní dopredu, poloha v ktorej sa uvoľní zadná strana stavcov chrbtice, čo znižuje tlak na nervový kanál chrbtice.

Spondylolistéza

Spondylolistéza nastane, keď sa stavec chrbtice kĺže dopredu o ďalší, nižší stavec, stláčajúc tak prirodzenú štruktúru segmentu chrbtice, ako aj jeho stabilitu a ohybnosť.

Výsledná nestabilita môže viesť k narušeniu nervu a/alebo jeho zapáleniu, čo spôsobuje bolesť nôh. Množstvo pacientov nachádza počas príhod náhlej bolesti úľavu v kombinácii fyzickej terapie a odpočinku. Na uvoľnenie zápalu z okolia nervového koreňa môžu občas pomôcť aj injekcie mierené na konkrétne miesto bolesti.

Ischias je príznak problémov v driekovej časti chrbta

Všetky príznaky bolesti nôh spôsobené podmienkami uvedenými vyššie sú často krát označované ako ischias. Je to z toho dôvodu, lebo bolesť často krát vyžaruje pozdĺž sedacieho nervu, ktorý spolu s inými nervami vychádza z dolnej časti chrbta a prechádza zadnou stranou každej nohy smerom do chodila. Ischias sa môže prejavovať buď ako stála bolesť (zvyčajne v sedacej oblasti), alebo ako vystreľujúca bolesť pozdĺž nôh.

Bolesť nôh a príznaky podobné ischiasu môžu vyvolať taktiež ďalšie dva stavy ako je piriformis syndróm (bolesť spôsobená kŕčom hruškového svalu) a nehybnosť v kĺbovej sakrálnej/krížovej oblasti.