100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Natiahnutý chrbtový sval a pretrhnutie svalu/väzu v dolnej časti chrbta

Väčšina príhod akútnej bolesti v dolnej časti chrbta je spôsobená poškodením svalov a/alebo väzov v tejto časti chrbta. Hoci natiahnutie svalu neznie ako vážne zranenie, tak bolesť v dolnej časti chrbta môže byť prekvapivo silná a je to počas roka príčina mnohých návštev pohotovosti.

Bolesť väzu v dolnej časti chrbta môže byť pri svalovom väzive prekvapivo závažná.

Existujú dva bežné druhy bolesti väzív v dolnej časti chrbtice:

Väzy sú veľmi pevné, vláknité spájacie tkanivá, ktoré spoločne spájajú kosti.

Z praktických dôvodov nezáleží na tom či bolesť spôsobuje pretrhnutie svalu alebo väzu, nakoľko je liečba a prognóza pre obe diagnózy rovnaká.

Ak dôjde v dolnej časti chrbta k pretrhnutiu alebo natrhnutiu svalov alebo väzov, tak zvyčajne dôjde v oblasti okolo svalov k zápalu. Zápal vedie ku kŕčom/záchvatom v dolnej časti chrbta, ktoré môžu v tejto oblasti spôsobiť jednak nesmierne bolesti ako aj problémy pri pohybe.

Bežné príčiny natiahnutého chrbtového svalu

Bolesť v dolnej časti chrbta pri natiahnutom svale je zvyčajne vyvolaná akýmkoľvek druhom pohybu, ktorý vedie k nepriamemu namáhaniu v dolnej časti chrbta. Časté príčiny zahŕňajú dvíhanie ťažkých predmetov, dvíhanie pri otáčaní sa alebo náhly pohyb, prípadne pád.

Zranenia pri športe patria taktiež k častým príčinám natiahnutého chrbtového svalu, obzvlášť pri športoch, kde sa vyžaduje točenie (ako je golf), alebo akýkoľvek druh náhleho pohybu, kde dochádza k nárazom alebo otrasom.

Príznaky natiahnutého chrbtového svalu

Príznaky sa môžu pohybovať v rozmedzí od miernej bolesti po náhlu vysiľujúcu bolesť. Bežné príznaky natiahnutého svalu v dolnej časti chrbta zahŕňajú niektoré nasledovné kombinácie:

Silná bolesť chrbta môže rýchlo pominúť, no slabšiu bolesť, prípadne prerušované návaly bolesti môžu pokračovať ešte niekoľko týždňov či mesiacov.