100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Miecha a miechové nervové korene

Miecha sa oddelí zo spodnej časti mozgu, prebieha skrz krčnú a hrudnú chrbticu a končí v dolnej časti hrudnej chrbtice. Preto úrazy alebo poškodenia miechy môžu byť sprevádzané traumou alebo chorobami krčnej alebo hrudnej chrbtice.

Miecha neprebieha cez bedrovú chrbticu(driek). Po tom čo sa miecha ukončí v dolnej časti hrudnej chrbtice, z jej spondej časti vychádzajú nervové zakončenia ako z "konského chvosta" (cauda equina/intraspinálne štruktúry) a chrbticu opúšťajú.

Pretože bedrová chrbtica nemá žiadnu miechu a obsahuje veľké množstvo priestoru pre nervové korene je nepravdepodobné, že by ani tak vážne prípady (ako je hernia disku/vyskočenie platničky) spôsobovali paraplégiu (stratu motorických funkcii v dolných končatinách). Aj ked sú ojedinelé extrémne prípady dlhodobého výrazného posunutia platničky, kedy k strate citlivosti dolnej končatiny došlo.

Rozdelenie/delenie miechy

Miecha môže byť rozdelená do segmentov podľa nervových koreňov, ktoré z nej vybočujú. Nervy pozdĺž miechového kanála pozostávajú z 8 krčných nervov, 12 hrudných nervov, 5 bedrových nervov, 5 krížových nervov a jedného kokcygeálneho nervu. Nervové korene prebiehajú cez kostný kanál a na každej úrovni opustí chrbticu jeden pár nervových koreňov.

Nervové korene krčnej chrbtice - v krčnej chrbtici (krk), je nervový koreň pomenovaný po spodnom segmente, medzi ktorým prebieha (napr. nervový koreň C6 na segmente C5-C6).

Nervové korene bedrovej chrbtice - bedrovej chrbtici(oblasť drieku), je nerv pomenovaný po hornom segmente, medzi ktorým prebieha (napr. nervový koreň L4 na segmente L4-L5).

Podráždenie nervov z vyskočenej platničky

Nervy prechádzajúce na ďalšiu úroveň prechádzajú cez oslabené miesto v priestore medzi platničkami, čo je dôvod prečo platničky vyskakujú hneď pod nervovým koreňom a môžu spôsobiť bolesti nôh (bedrovú radiokulopatiu alebo ischias).

Hernitácia/vyskočenie krčnej platničky(v krku) má tendenciu dráždiť nervy vychádzajúce na príslušnej úrovni (napr. C6 na C5-C6).

Hernitácia/vyskočenie bedrovej platničky (v driekovej časti chrbta) má tendenciu dráždiť nervy, ktoré prechádzajú krížom cez príslušné úrovne (napr. L5 na L4-L5)

Hernitácie/vyskočenia hrudnej platničky (v hornej časti chrbta) sú veľmi zriedkavé. Niekedy sa stáva, že vyskočená platnička spôsobí len bolesť v nohe alebo ruke a nie bolesť v oblasti drieku alebo krku, a s počiatku si môžeme myslieť, že má pacient problém s nohou alebo rukou.

Bolesť ruky z dôsledku vyskočenia krčnej platničky je zvyčajne sprevádzaná znecitlivením/brnením a prechádza do prstov. Bolesť nôh z dôsledku vyskočenej bedrovej platničky bude zvyčajne vystreľovať od kolena a nižšie, prípadne do chodila a môže byť sprevádzaná znecitlivením.