100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Konkrétne stratégie cvičenia

Nasledujúce pokyny a náhľady sú navrhnuté tak, aby pomohli pacientom naplánovať a dodržiavať si bezpečný a efektívny cvičebný program pri svalového aparátu. Kľúčovými cieľmi zapojenia sa do cvičenia je pomôcť ozdravným procesom pri zranenom chrbte, a zmierniť existujúcu bolesť chrbta, a zároveň pomôcť v prevencii (alebo prinajmenšom minimalizovať) budúce problémy.

1. Nájdite si toho správneho odborníka, ktorý vám pomôže s cvičením a fitness programom.

Pacienti by mali sa mali pred začatím akéhokoľvek cvičenia alebo fitness programu o tom poradiť najprv so svojim lekárom. Zdravotnícky pracovník vám môže pomôcť s vypracovaním vhodného zoznamu cvikov na chrbát, ktorým sa treba vyhnúť alebo ich precvičovať. Zdravotnícki pracovníci, ako sú telesní terapeuti, chiropraktici a lekári telesnej medicíny a rehabilitační lekári (fyzioterapeuti) často majú konkrétne školenia a odborné znalosti s cvičebnými a fitness programami na úľavu od bolesti. Je obzvlášť dôležité vidieť zdravotníckeho pracovníka s odbornými znalosťami v oblasti ochorení chrbtice a bolestí chrbta, nakoľko si rôzne ochorenia chrbta často vyžadujú veľmi odlišné cvičebné programy.

2. Pri začatí nového cvičenia a fitness programu očakávajte určité počiatočné nepríjemné pocity.

Začínajte však pomaly, lebo účinky cvičenia chrbta ako je stuhnutosť môžete začať pociťovať 24, prípadne až 48 hodín po samotnom cvičení. Ak začnete s cvičebným programom po sérii bolestivých epizód môže zo začiatku zvýšiť pociťovanú bolesť. Avšak bolesť chrbta pociťovaná počas cvičenia by mala byť považovaná za tzv. "dobrú bolesť." Túto bolesť môžete chápať ako prirodzenú súčasť zvyšujúcej sa fyzickej aktivity a napínania svalových tkanív, ktoré stuhli a neboli v najlepšom stav

3. Na začiatku cvičenia si stanovte opatrné tempo. Ak sa k fyzickej aktivite vraciate po sérii záchvatov bolesti, alebo po chirurgickom zákroku, tak povoľte v cvikoch chrbta a fyzickej aktivite. Dávajte si pozor aby ste si neprepracovali, alebo nenatiahli vaše svaly, ktoré môžu byť mimo formy po tak dlhej nečinnosti. Ak vezmeme do úvahy, že môže dôjsť k určitému počiatočnému nepohodliu, tak opatrný prístup k cvičeniu chrbta môže pomôcť udržať bolesti pod kontrolou a zabrániť svalovému zápalu.

4. Do vášho cvičenia zahrňte kombináciu strečingu, a málo impaktného aerobického kondičného cvičenia.

Prispôsobenie si týchto troch zložiek cvičenia vám pomôže vyliečiť existujúce problémy, vyhnúť sa zraneniam, a zabrániť budúcim problémom. Vaše svaly tak budú silnejšie, a ohybnejšie, čím opravia namáhané svalstvo, ktoré spôsobuje bolesť chrbta. Málo impaktné aerobické kondičné cvičenia pomáhajú posilňovať a napínať ako chrbtové, tak brušné svaly, ako aj svaly podkolennej šľachy, ktoré podporujú podopieranie chrbta.

5. Zapojte sa do jemných foriem cvičenia, ako je vodoliečba alebo chôdza.

Pre pacientov pociťujúcich výraznejšiu bolesť chrbta môže byť cvičenie vo vode pohodlnejšie, než to na súši. Vodoliečba poskytuje terapeutický účinok zmiernenia bolesti a taktiež môže pomôcť pri príprave tela na dlhšie cvičenie. Ďalšou formou nenáročnej fyzickej aktivity je cvičebná chôdza je to dobrá voľba pre pacientov, ktorí pociťujú menšiu bolesť a sú pripravení na intenzívnejšie suchozemské cvičenia.

6. Vedieť kedy je potrebné prehodnotiť cvičenie a náš fitness program. Ak sa bolesť počas cvičenia stupňuje, stane neznesiteľnou, je potrebné program cvičení chrbta zmeniť za pomoci profesionála. Každý pacient vie počas cvičenia posúdiť či to čo pociťuje je obyčajný diskonfort, alebo či mu úroveň bolesti signalizuje, že by už nemal pokračovať v danom cvičení.

7. Vybudujte si počas tréningového programu motivačný podporný systém.

Priateliaa rodina môžu často krát pacienta navádzať na odpočinok a aby sa vyhýbal fyzickej aktivite kvôli všeobecnej mylnej predstave, že samotné cvičenie vyvoláva bolesť chrbta. Avšak ak pacienti vykonávajú príslušné cvičenia na chrbát, tak opak je pravdou. Pacient by mal vychovávať ostatných a hovoriť im o dôležitosti chrbtových cvikov a fitness cvičení pre odstránenie bolestí chrbta. To, že poviete vašim priateľom a rodine o plánoch na zvýšenie počtov počiatočného cvičenia a poprosíte ich aby vás podporili môže tomuto programu pomôcť uspieť.

8. Udržujte si písomný záznam o pokrokoch dosiahnutých počas cvičenia a fitness programu.

Sledovanie úspechu je užitočné ako pre pacienta, tak pre zdravotníkov, ktorí vám pomáhajú s vašim cvičebným programom. Tieto záznamy by mohli obsahovať zoznam konkrétnych realizovaných cvičení chrbta, počet sád a opakovaní, dĺžku cvičenia, a bolesť a vnemy pociťované počas cvičenia. To pomôže ako pacientovi, tak zdravotníkovi sledovať progres smerom k fitness cieľom, a zaisťuje, že získaná informácia je presne podaná rôznym odborníkom a pacientom. Monitoring progresu môže taktiež udržať pacienta motivovaného aby pokračoval v jeho cvičeniach a s jeho fitness programom.