100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Kedy je to so stuhnutým krkom vážne?

Stuhnutý krk môže byť nepríjemný, ale zvyčajne to nepredstavuje dôvod na paniku. Avšak vo výnimočných prípadoch to môže signalizovať potrebu rýchleho lekárskeho zhodnotenia. Tento clánok obsahuje niekoľko spôsobov ako zistiť, kedy môže stuhnutý krk predstavovať príznak vážnejšieho ochorenia.

Príznaky blikajúcich kontroliek, ktoré môžu sprevádzať stuhnutý krk

Ak je stuhnutý krk výsledkom iného stavu ako je preťaženie, alebo vymknutie, tak sú často prítomné aj ďalšie príznaky. V takýchto prípadoch sa pred bolesťami v kruhu a jeho stuhnutosťou objaví prinajmenšom ešte jeden ďalší príznak. Nižšie sú uvedené “výstražné” príznaky, ktoré by mohli signalizovať, že stuhnutý krk spôsobuje potencionálne závažné ochorenie:

Tieto príznaky by mali človeka motivovať aby vyhľadal lekársku pomoc, no nemusia hneď znamenať vážne ochorenie, alebo že je potrebné vyhľadať pohotovosť.

Najčastejšie závažne ochorenia spojené so stuhnutým krkom

Meningitída- ktorá v jej najzávažnejšej podobe predstavuje bakteriálnu infekciu, ktorá spôsobuje zápal obalových blán mozgu a miechy—je to najčastejšie závažné ochorenie spájané so stuhnutým krkom.

Podľa centra na kontrolu nákaz a prevenciu (CDC), sú horúčka, bolesť hlavy a stuhnutý krk (neschopnosť ohnúť dopredu krk/predkloniť krk, taktiež nazývané ako nuchálna tuhosť) prvé typické príznaky meningitídy. Ak sa súčasne vyskytnú dva z týchto príznakov, tak je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Príznaky meningitídy sa zvyčajne vyvinú v priebehu niekoľkých dní od nákazy, a zdravotný stav jednotlivca sa môže zhoršovať postupne alebo veľmi rýchlo. Na dosiahnutie dobrého výsledku je nevyhnutný skorý zásah. Oneskorená liečba môže mať za následky poškodenie zdravia, ako je strata sluchu, poškodenie mozgu, alebo dokonca môže viesť až k smrti.

Je potrebné poznamenať, že meningitídu nemusí vždy sprevádzať stuhnutý krk, a môžu byť prítomné ďalšie okrem iných aj ďalšie príznaky ako je nevoľnosť, zvýšená citlivosť na svetlo alebo hlasité zvuky, prípadne zmätenosť.

Infekcia- Zatiaľ čo meningitída je najčastejšia infekcia, ktorá by mohla spôsobovať stuhnutý krk, tak aj množstvo iných infekcii môže viesť k bolestivému stuhnutému krku.

Nádor- Mozgový nádor, hlavne ak sa nachádza v mozočku, môže spôsobiť stuhnutý krk. Nádor v krčnej chrbtici, ako je ten rakovinový, môže taktiež spôsobiť bolesť krku a/alebo jeho stuhnutie.

Cervikálna dystónia. Táto neurologická porucha, taktiež známa aj ako torticollis (jednostranné svalové stuhnutie šije) môže spôsobovať nekontrolovateľné kŕče krčných svalov. Hlava môže byť otočená alebo zaseknutá v rôznych polohách mimo svojej normálnej orientácie.

Toto ešte nie je kompletný zoznam príznakov, keďže mnohé podmienky môžu spôsobiť, že krčné tkanivá sa zväčšujú/opúchajú alebo v nich dochádza ku kŕčom, čo vedie k bolestivému a obmedzenému pohybu.