100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Čo je degeneratívne ochorenie platničiek?

Degeneratívne ochorenie platničiek je najčastejšou príčinou bolestí krížovej chrbtice a bolestí krku, a taktiež jednou z najviac nepochopených chorôb. Jednoducho povedané, degeneratívne ochorenie platničiek sa vzťahuje na príznaky bolesti v oblasti krížov a krku, spôsobenej opotrebovaním chrbtových platničiek. V niektorých prípadoch degeneratívne ochorenie platničiek taktiež spôsobuje slabosť, stŕpnutosť a pálčivú, vystreľujúcu bolesť v oblasti rúk alebo nôh (radikulárna bolesť).

Degeneratívne ochorenie platničiek zvyčajne pozostáva zo slabej chronickej bolesti s prerušovanými epizódami výraznej bolesti. Bolestivá degenerácia je bežná v krku (krčná chrbtica) a v krížoch (bedrová chrbtica). Tieto oblasti chrbtice sú najviac ohýbané a sú pod najväčším vypätím, a preto sú najnáchylnejšie na degeneráciu platničiek.

Degeneratívne ochorenie platničiek je nesprávne označenie

Označenie degeneratívne, pochopiteľne implikuje, že príznaky sa zhoršia s vekom. Avšak dané označenie neodkazuje na príznaky, ale skôr popisuje proces degenrovania platničiek za určitý čas. Napriek tomu čo naznačuje daný názov, tak degeneratívne ochorenie platničiek nie je choroba, ale stav, pri ktorom prirodzené starnutie spôsobené opotrebovaním platničky spôsobuje bolesť, nestabilitu a ďalšie príznaky. Tento stav zvyčajne nevedie k dlhodobej invalidite, a vo väčšine prípadov ho môžeme zvládnuť použitím neinvazívnych nechirurgických liečebných metód.

Hoci je pravda, že platničky budú postupom času degenerovať, tak bolesť pochádzajúca z degeneratívneho ochorenia platničiek sa nezhoršuje a po istom čase je naopak menšia. Degeneratívna kaskáda – degeneratívna kaskádová teória nám vysvetľuje ako funguje daný proces. Degenerácia platničiek je prirodzená súčasť starnutia a časom každý pocíti vo svojich platničkách isté zmeny. Avšak u degenerujúcej platničky sa nemusia vždy vytvoriť badateľné príznaky. Degeneratívne ochorenie platničiek je vo svoje povahe a závažnosti naopak veľmi premenlivé.

Lekári sa nezhodujú

V medicínskej literatúre je len malá zhoda na tom čo charakterizuje diagnózu degeneratívneho ochorenia platničiek. Tento nedostatok vzájomnej zhody možno pripísať povahe príznakov, ktoré sa počas obdobia mnohých rokov menia, čo spôsobuje ťažké dohľadanie príznakov.

Je dôležité poznamenať, že degenerácia platničiek môže viesť k, alebo urýchliť nástup ďalších porúch chrbtice ako sú:

Účinky cvičenia SM systému si môžete preztieť TU: