100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Bolesť nôh a ich stuhnutie/znecitlivenie: Čo môžu znamenať tieto príznaky?

Bolesť nôh môže byť rôzna, od mierneho pobolievania, ktoré rýchlo pominie, až po vysiľujúcu bolesť, pri ktorej máme problém zaspať alebo sa zapojiť do každodenných aktivít.

Bolesť nôh a ich stuhnutie/znecitlivenie sa môže prejavovať v rôznych podobách—niektorí pacienti túto bolesť opisujú ako bodavú, pulzujúcu, spaľujúcu, alebo pálivú bolesť, alebo ako keby stáli v kýbli plnom ľadovej vody.

Bolesť môže byť taktiež sprevádzaná neurologickými príznakmi, ako je napr. mravenčenie/brnenie, bolesť ako pri pichaní špendlíkmi, stuhnutosť/znecitlivenie, prípadne slabosť. Slabosť môže pretrvávať, alebo môže prísť náhodne, bez varovania, často sa to popisuje ako, že ma "prestali poslúchať nohy." Bolesť nôh môže byť spôsobená nejakým ich vnútorným problémom, no hlavná príčina tohto problému často krát pramení v dolnej časti chrbta, kde je úpon sedacieho nervu a potom prebieha po trase tohto nervu (s názvom ischias).

Alebo môže mať pôvod v oblasti L3-L4 bedrových/driekových nervov, kde nervy vybočujú z driekovej chrbtice miechy, tiahnuc sa po prednej strane stehna.

Lekársky termín pre bolesť nôh, ktorá je spôsobená podráždením koreňa driekového nervu sa nazýva bedrová/drieková radioculupatia (Postihnutie nervového koreňa útlakom medzistavcového disku).

Keďže driekové nervy putujú cez rôzne časti nohy a chodidla, tak vyšetrenie každého človeka s bolesťou nohy, chodila a/alebo so slabosťou v nohe/chodidle alebo v členku, by malo zahŕňať vyšetrenie v dolnej oblasti chrbta.

Príznaky bolesti v nohe a jej popis Nie všetká bolesť prameniaca s problémov v dolnej časti chrbta sa prejavuje rovnako. Medzi niektoré typické opisy bolesti nôh a jej sprievodných príznakov patrí:

Pálivá bolesť

Niektorá bolesť nôh býva vnímaná ako spaľujúca bolesť, ktorá z času na čas vyžaruje z ľavej spodnej časti chrbta, alebo sedacej oblasti smerom dole po nohe, alebo môže byť prítomná ako občasná bolesť, ktorá vystreľuje z dolnej časti chrbta smerom nadol po nohe a príležitostne až do chodila. Slová, ktoré pacienti používajú aby opísali tento typ pálivej bolesti v nohe, zahŕňajú výrazy ako vyžarujúca, elektrizujúca alebo vystreľujúca bolesť, ktorá je vyslovene cítiť ako nejaké trhnutie. Na rozdiel od rôznych prejavov bolesti v dolnej časti chrbta, ktorej prejavom je často krát tupá bolesť, tak pre mnoho ľudí môže byť bolesť nôh vysiľujúca, ba až priam neznesiteľná. Tento typ pálivej bolesti je pomerne typický, keď dôjde k podráždeniu nervového kanála v dolnej časti chrbtice a často to býva označované ako ischias.

Znecitlivenie nohy alebo brnenie v nohe

Každý komu "zaspala" noha alebo chodidlo a postupne sa vrátila do normálu si vie predstaviť ako to je mať zmeravenú nohu. Nebyť schopný cítiť tlak, alebo chlad či teplo je znepokojujúce. Na rozdiel od krátkodobo znecitlivenej končatiny, znecitlivenie pochádzajúce z dolnej časti chrbtice môže byť takmer trvalé a môže závažne ovplyvniť kvalitu ľudského života. Týmto znecitlivením nám môže byť sťažená, alebo takmer znemožnená chôdza prípadne vedenie motorového vozidla. Rozsah bežných príznakov môže byť od mierneho brnenia po úplné znecitlivenie smerom dole nohou až do chodila.

Slabosť (pád chodila) alebo ťažoba

Prevažný problém tu predstavuje to, že slabosť alebo ťažoba v nohe výrazne narúša pohyb. Ľudia popisovali tento pocit ako keby museli svoje predkolenie a chodilo za sebou ťahať, alebo s ním neboli schopní tak rýchlo a ľahko hýbať, napr. pri kráčaní alebo zdolávaní schodov a to z dôvodu pociťovanej slabosti alebo pomalej reakčnej doby. Pacienti s diagnózou pádu chodila nie sú schopní chodiť po svojej päte, ohnúť si nohu v členku, alebo chodiť bežným spôsobom teda došľapovať na palce a pätu.

Neustála bolesť

Tento druh bolesti je bežne pociťovaný v oblasti zadku/sedacej oblasti, teda v skutočnosti sa tu nejedná o bolesť nohy, ale môže ju sprevádzať určitý typ bolesti pociťovanej v nohách. Taktiež to môže byť bolesť, ktorá občas vyžaruje cez sedaciu oblasť až do nohy. Tento druh bolesti je zvyčajne opisovaný ako "bolesť nervov," verzus boľavá alebo pulzujúca bolesť. Zvyčajne je prítomná iba na jednej strane a bežne sa jej hovorí ischias alebo bedrová/drieková radikulopatia. Jej príznaky môžeme často zmierniť naťahovaním, chôdzou alebo iným druhom ľahkého pohybu. Aj keď sa bolesť nachádza zvyčajne len na jednej strane, tak v prípade, že sú postihnuté obe strany sa táto bolesť môže vyskytnúť aj na oboch stranách.

Pozičná bolesť nôh

Ak sa intenzita bolesti nôh pri sedení, státí alebo chôdzi výrazne zhorší, tak to môže naznačovať konkrétny problém v časti anatómie dolnej časti chrbtice. Zaujatie pohodlnejšej pozície zvyčajne bolesť zmierni. Napríklad ohýbanie alebo predkláňanie môže mierne uvoľniť bolesť chrbtovej stenózy, zatiaľ čo krútenie (ako pri odpale golfovou palicou) môže zvýšiť bolesť stavcových výbrusov v oblasti triesiel, bedier a nôh. Pre väčšinu príznakov bolesti nôh je prvým dôležitým krokom pre zabezpečenie účinnej liečby presná diagnóza príčin, ktoré tieto problémy vyvolalo.