100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Akú úlohu zohráva poloha vašej panvy a hlavy pri udržaní si zdravej chrbtice

Naša hlava predstavuje na vrchu pomerne tenkej chrbtice ťažké bremeno na vybalansovanie. Priemerná hlava váži približne 3,6 až 5,4 kg, a to myslíme stav kedy je dobre vybalansovaná na vrchu chrbtice(kedy je vo vzpriamenej polohe). No ak sa hlava akokoľvek predkloní, tak hmotnosť, ktorú musí niesť chrbtica sa rapídne zvýši.

Táto prebytočná váha môže predstavovať problém, lebo ľudská chrbtica je dosť krehká, držaná vo vzpriamenej polohe zoradením kostí a napätím spojivového tkaniva ako sú svaly, šľachy, väzy a väzivové tkanivá. Chrbtica určuje kvalitu nášho života viacerými spôsobmi—ochraňuje miechu a centrálny nervový systém a umožňuje nám stáť a chodiť vzpriamene(nie štvornožky).

Jedna z mojich najobľúbenejších fráz znie “Ako funguje chrbtica fungujes aj ty.” Nesprávne držanie tela môže vašu chrbticu ohroziť.

Držanie tela s hlavou v predklone.

Držanie tela s hlavou v predklone je presne to ako to znie, je to jeden z najčastejších problémov vzpriameného držania našej kostry.

Aj keď státie a chôdzu považujeme sa samozrejmú vec, tak schopnosť správne narovnať našu hlavy je pre nás často krát nedosiahnuteľná.

Ak držíte hlavu v predklone a snažíte sa ju narovnať, tak to nie je tá správna cesta. Aby ste vašej hlave umožnili aby sa dostala z predklonu, musíte narovnať aj zvyšok vašej postavy.

Funkcia panvy

Schopnosť držať ťažkú váhu vašej hlavy je závislá od vyrovnania panvy. Ak sa panva nenachádza v správnej polohe, tak všetko nad ňou bude pod veľkým pnutím.

Na docielenie vzpriameného držania našej hlavy je potrebné to čomu hovoríme neutrálna panva. Ak stojíme vzpriamene, tak neutrálna panva znamená to, že vrchná časť krížovej kosti (os sacrum) je rovnobežná s úrovňou terénu. Podobným znakom pre hlavu je mať s terénom rovnakým spôsobom rovnobežné očné jamky.

Vrch krížovej kosti(os sacrum) je označovaný ako krížová platňa a na jej vrchu je posadená bedrová(drieková) chrbtica, formujúc jedny z tých významnejších kĺbov ľudského tela – lumbosakrálny kĺb.

Narovnanie tohto kĺbu má nesmierny význam na podporu zvyšku chrbtice, no obzvlášť hlavy. Je takmer nemožné aby hlava bola v dobrej polohe na vrchu chrbtice, ak dolné bedrové stavce (L5) nesedia správne na vrchu os sacrum.

Táto najdôležitejšia krivka v bedrovej chrbtici je zreteľnou ľudskou črtou, je to presne to čo nám umožňuje stáť, kráčať a držať vzpriamene našu hlavu. Akákoľvek zmena od neutrálnej panvy zmení stupeň zakrivenia v bedrovej chrbtici, čo má konkrétny dopad na našu hlavu.

Jedným zo spôsobov ako si to vyskúšať a pocítiť je to, keď si buď sadnete alebo sa postavíte a potočíte vašou panvou (vystrčte zadok a potom ho stiahnite) a vnímajte aký to má účinok na vašu hlavu a krk.

Nebojte sa dostať hlavu do správnej polohy. Začnite s novým usporiadaním vašej panvy a to takým spôsobom, že to vašim nohám umožní dostať sa pod boky a tak umožníte správne formovanie vašej bedrovej chrbtice, čo vám časom umožní narovnanie hlavy do lepšej pozície.