100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Vrátková teória chronickej bolesti

Mozog zvyčajne blokuje vnemy o ktorých vie, že nie sú nebezpečné, ako napr. pocit, keď si ráno obujete tesné topánky, no ktoré odznejú pri druhej šálke kávy. Podobný proces funguje pri spracovaní niektorých mierne bolestivých zážitkov. V nasledujúcom texte sú uvedené dva krátke príklady toho, ako sa dá vyskúšať vrátková teória bolesti.

Tento prípad ukazuje ako sa bolestivý zážitok môže zmeniť, keď sa informácie spracúvajú v mozgu.

Tento prípad ukazuje, ako niekedy dokážu iné faktory zohrať hlavnú úlohu pri skúsenosti s bolesťou.

Ako ilustrujú vyššie uvedené príklady, bolesť je oveľa komplexnejšia, než sa doteraz chápalo (napr. teória špecifickosti) a komunita chrbtovej medicíny si začína uvedomovať a rozlišovať iné faktory, ktoré prispievajú k bolesti. S týmto novým chápaním sa pripúšťa, že liečba základnej anatomickej lézie nemusí vždy zmierňovať bolesť (a bolesť môže byť prítomná bez anatomických problémov) – bolesť je skôr komplexný proces, ktorý sa odlišne prejavuje v rôznych situáciách a je ovplyvnená mnohými faktormi.