100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit

Cukor – sladké nebezpečenstvo

Cukor je prírodné sladidlo. Z chemického hľadiska je to takmer čistá sacharóza (minimálne 99,8 %), teda disacharid zložený z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy. Vyrába sa v cukrovaroch, najmä z cukrovej trstiny a z cukrovej repy. Na trh je dodávaný v kryštáloch, prášku, kockách atď. Svetová produkcia cukru je okolo 160 miliónov ton ročne a cukor je tak hospodársky významná komodita.

Nadmerná spotreba cukru, sladených nápojov a cukroviniek spôsobuje celý radu zdravotných problémov:

Spojitosť medzi konzumáciou cukru a známym ochorením "cukrovkou" (diabetes mellitus) až donedávna nebola potvrdená a všeobecne bol akceptovaný názor, že cukor diabetes priamo nevyvoláva (len nepriamo - prostredníctvom jeho vplyvu na obezitu). Momentálne je tento postoj vo svetle nových dôkazov (vykonaných vedeckých štúdií) prehodnocovaný, záver však stále nie je jednoznačný.

Pacienti s diabetesom však v dôsledku tohto chronického ochorenia musia príjem cukru tak či tak obmedziť a často ho nahradzujú náhradnými sladidlami.

Ak rozumiete angličtine, veľmi odporúčam prednášku Jamieho Olivera